MATERIAŁY DLA PILOTA

Tutaj znajdują się przydatne materiały o których powinieneś wiedzieć

 

  • D20130440.pdf – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ – Poz. 440 –  w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
  • Wiatr dolinowy – Kika słów o zagadnieniu wiatru w dolinach, (obowiązkowy do 3 etapu)