Koordynator: KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Politechniki Poznańskiej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Fundacja Aktywny Uniwersytet
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Wyższej Szkoły Logistyki

[seperator]
[divider]
SZKOLENIE PARALOTNIOWE dla studentów 2013 – podsumowanie
[seperator]
[divider]

W roku 2013 udało się zrealizować IV edycję projektu „Paragliding AZS”. Jest nam bardzo miło donieść, iż w tym sezonie w projekcie wzięło udział 15 studentów z różnych uczelni wyższych:

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Politechniki Poznańskiej i
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szkolenie rozpoczęło się w marcu, cyklem zajęć teoretycznych, na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Część praktyczna odbyła się na terenie Aeroklubu Leszczyńskiego. Studenci zostali podzieleni na dwie grupy i rozpoczęli I etap szkolenia w terminach 27-30.04.2013. oraz 2-5.05.2013.

Wszystkie osoby pomyślnie ukończyły I etap i zdecydowana większość wyraziła chęć zdobywania kolejnych doświadczeń w ramach II etapu szkolenia.

Ze względu na duże zainteresowanie postanowiliśmy utworzyć dwa terminy szkolenia z zakresu II etapu. Pierwsza grupa ukończyła II etap 26 lipca, a druga część studentów 1 września.

Podsumowując jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów Paragliding AZS 2013. Po raz kolejny udało się zarazić członków społeczności akademickiej – piękną pasją, jaką jest paralotniarstwo. Po tak optymistycznym sezonie nie wyobrażamy sobie zakończenia naszego projektu. Tym samym chcielibyśmy serdecznie zaprosić Kluby Uczelniane Akademickich Związków Sportowych w Poznaniu, do dalszej współpracy w ramach „Paragliding AZS 2014”.

Z lotniczymi pozdrowieniami,
Szkoła Paralotniowa Fly2Live

[seperator]
[divider]
patronat:
Koordynator: KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Politechniki Poznańskiej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Fundacja Aktywny Uniwersytet
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Wyższej Szkoły Logistyki