CP – Uprawnienia do lotów z pasażerem

CP – Uprawnienia do lotów z pasażerem

By: andrzej | No Comment | CP, szkolenie dodatkowe | with , ,

Zawsze chciałeś przelecieć dziewczynę za zgodą jej chłopaka, jesteś na dobrej drodze.
[divider]
Wymagania: Posiadanie świadectwa kwalifikacji. Posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy III – ej. Posiadanie nalotu minimum 60 godzin na paralotni.
[divider]
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką lotów z pasażerem. Po jego zakończeniu szkolony winien opanować wszystkie elementy związane ze startem i lądowaniem z pasażerem.
[divider]
Szkolenie do lotów pasażerskich składa się z trzech części:
[divider]
Szkolenie teoretyczne: obejmuje 8 godziny wykładów z techniki pilotażu, instruktażu pasażera sytuacji niebezpiecznych, udzielania pierwszej pomocy, prawa i przepisów. Szkolenie teoretyczne kończy się sprawdzeniem wiedzy pilota.
[divider]
Szkolenie praktyczne naziemne: nauka startu z pasażerem w różnych warunkach w wymiarze 4 godzin.
[divider]
Szkolenie w locie: obejmuje minimum 10 lotów w tym lądowania w ograniczonym terenie
[divider]
Ograniczenia: Loty muszą umożliwić bezpieczny start i lądowanie. Szkolenie musi odbywać się na paralotniach, paralotniach z napędem i motoparalotniach/paraplanach przeznaczonych do lotów dwuosobowych. Szkolenie na sprzęcie szkoły lub własnym pilota. Do lotów mogą być używane tylko paralotnie, które posiadają ważną kartę paralotni oraz spadochrony posiadające ważne dopuszczenie.