H-Uprawnienia do lotów za wyciągarką

Dodatkowe

No cóż, szkoda, że nie jesteśmy góralami ale i tak damy sobie radę, dalekie przeloty nam nie straszne nad naszymi pięknymi terenami.

Celem szkolenia do lotów holowanych jest zapoznanie szkolonych pilotów z odmienną techniką wykonywania startu i lotu. Po jego zakończeniu szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem na holu, utrzymaniem właściwego kierunku lotu, wyczepieniem oraz zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa.

Pilot na uprawnienie do lotów za wyciągarką-H, musi zaliczyć wykład w wymiarze 2 godzin, oraz 10 lotów za wyciągarką.

Szkolenie teoretyczne: trwa 2 godziny i obejmuje następujące zagadnienia:

Systemy holowania: holowanie ręczne, holowanie za ruchomym środkiem ciągu przy pomocy rozwijarki, lub liny o stałej długości połączonej z holownikiem poprzez wskaźnik siły ciągu, holowanie za wyciągarką stacjonarną.
Mechanika lotu za holem: rozkład sił w locie, fazy toru wzlotu, obciążenie skrzydła w poszczególnych fazach, prędkość postępowa i prędkość wznoszenia, holowanie z nawrotami.
Technika pilotażu: start, lot wznoszący, wyczepienie, zejście z kierunku powyżej 90 stopni (lock out), postępowanie przy braku wyczepienia holu, holowanie z nawrotami (tylko dla pilotów ze świadectwem kwalifikacji).
Warunki atmosferyczne: wpływ siły i kierunku wiatru na tor i efektywność lotu, wpływ termiki na profil i tor lotu, wyładowania atmosferyczne i związane z nimi niebezpieczeństwo.
Organizacja holowania: wybór terenu, ustalenie osi holowania, podział zadań, organizacja startowiska: holowanie w osi wiatru, holowanie z bocznym wiatrem, wyposażenie startowe, ustalenie kręgu nad lądowiskiem, prowadzenie listy wzlotów, postępowanie przy awaryjnym zrzucie liny holowniczej /domy, woda, linie wysokiego napięcia./.
Zasady sygnalizacji: /tablice, radio/ rodzaje przekazywanych informacji, komendy.
Osprzęt: pomiar siły holowania, przyrządy, częstość kontroli, bezpieczniki zrywowe, rodzaje wyczepów paralotniowych i lotniowych.

Szkolenie praktyczne: Nauka startu za holem. przygotowanie skrzydła, przygotowanie pilota: sprawdzenie podczepienia pilota i wyczepu, postawienie skrzydła i start /klasyczny lub odwrócony/, wyczepienie.