TANDEM – Uprawnienia do lotów z pasażerem

Dodatkowe

Zawsze chciałeś przelecieć dziewczynę za zgodą jej chłopaka, jesteś na dobrej drodze.

Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką lotów z pasażerem. Po jego zakończeniu szkolony winien opanować wszystkie elementy związane ze startem i lądowaniem z pasażerem.

Posiadanie świadectwa kwalifikacji. Posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy III – ej. Posiadanie nalotu minimum 60 godzin na paralotni.

Ograniczenia: Loty muszą umożliwić bezpieczny start i lądowanie. Szkolenie musi odbywać się na paralotniach, paralotniach z napędem i motoparalotniach/paraplanach przeznaczonych do lotów dwuosobowych. Szkolenie na sprzęcie szkoły lub własnym pilota. Do lotów mogą być używane tylko paralotnie, które posiadają ważną kartę paralotni oraz spadochrony posiadające ważne dopuszczenie.

Szkolenie do lotów pasażerskich składa się z trzech części:

Szkolenie teoretyczne: obejmuje 8 godziny wykładów z techniki pilotażu, instruktażu pasażera sytuacji niebezpiecznych, udzielania pierwszej pomocy, prawa i przepisów. Szkolenie teoretyczne kończy się sprawdzeniem wiedzy pilota.
Szkolenie praktyczne naziemne: nauka startu z pasażerem w różnych warunkach w wymiarze 4 godzin.
Szkolenie w locie: obejmuje minimum 10 lotów w tym lądowania w ograniczonym terenie

Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wystawieniem zaświadczenia upoważniającego do przystąpienia do Egzaminu Państwowego na ŚK TANDEM Świadectwo Kwalifikacji Pilota TANDEMU