W- Uprawnienia do obsługi wyciągarki

Dodatkowe

Chcesz żeby wszyscy piloci Cię lubili? Chcesz robić dobrze pilotom? Zostań Wyciągarkowym 😉

Celem szkolenia do obsługi wyciągarki jest zapoznanie techniką wykonywania startu i lotu holowanego, z procedurami holu i obsługą wyciągarki. Po jego zakończeniu szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze przeprowadzonym holem oraz zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa.

Szkolenie teoretyczne: trwa 2 godziny i obejmuje następujące zagadnienia:

Systemy holowania: holowanie ręczne, holowanie za ruchomym środkiem ciągu przy pomocy rozwijarki, lub liny o stałej długości połączonej z holownikiem poprzez wskaźnik siły ciągu, holowanie za wyciągarką stacjonarną.
Mechanika lotu za holem: rozkład sił w locie, fazy toru wzlotu, obciążenie skrzydła w poszczególnych fazach, prędkość postępowa i prędkość wznoszenia, holowanie z nawrotami.
Technika pilotażu: start, lot wznoszący, wyczepienie, zejście z kierunku powyżej 90 stopni (lock out), postępowanie przy braku wyczepienia holu, holowanie z nawrotami
Warunki atmosferyczne: wpływ siły i kierunku wiatru na tor i efektywność lotu, wpływ termiki na profil i tor lotu, wyładowania atmosferyczne i związane z nimi niebezpieczeństwo.
Organizacja holowania: wybór terenu, ustalenie osi holowania, podział zadań, organizacja startowiska: holowanie w osi wiatru, holowanie z bocznym wiatrem, wyposażenie startowe, ustalenie kręgu nad lądowiskiem, prowadzenie listy wzlotów, postępowanie przy awaryjnym zrzucie liny holowniczej /domy, woda, linie wysokiego napięcia./.
Zasady sygnalizacji: /tablice, radio/ rodzaje przekazywanych informacji, komendy.

Ćwiczenia praktyczne w wymiarze 10 godzin, oraz wykonanie 50 holi pod nadzorem operatora z uprawnieniami do holowania.

Osprzęt: pomiar siły holowania, przyrządy, częstość kontroli, bezpieczniki zrywowe, rodzaje wyczepów paralotniowych i lotniowych.
Obsługa startu: wybór miejsca startu, rozlokowanie startowiska, lądowiska, miejsca przygotowania do startu, oraz miejsca odpoczynku, oznaczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 – Paralotnie przygotowanie startującego, kontrola gotowości /skrzydło, pilot, uprząż, wyczep, hol, wyciągarka, wiatr, przestrzeń/, podawanie kolejnych informacji i komend, kto startuje, na jakim skrzydle, kierunek i prędkość wiatru, informacja o gotowości pilota do startu, komenda do startu, procedury przerwania startu, prowadzenie listy wzlotów.
Instruktaż: metodyka nauki holowania w szkoleniu podstawowym, metodyka nauki holowania pilotów doświadczonych (po ukończonym co najmniej ETAPIE I), lot wznoszący się, sytuacje niebezpieczne i sposoby ich zapobiegania, pilotaż a efektywność holowania, wyczepy – nauka montażu podczepiania i wyczepiania. Możliwe nieprawidłowości ich działania, organizacja lotów holowanych na lotniskach oraz zasady współpracy z kierownictwem lotów.
Obsługa wyciągarki: kontrola przygotowania wyciągarki do pracy, której podlegają następujące elementy: silnik, sprzęgło, bębny, liny, gilotyna, układacz liny, obieg informacji oraz nauka podawania komend, regulacja siły ciągu i prędkości w zależności od fazy holowania i przebiegu lotu holowanego/paralotnie, lotnie/, ściąganie liny z powietrza i rozciąganie, kontrola siły ciągu na linie,- kontrola ułożenia lin na bębnie, kontrola stanu liny stalowej, elastycznej i spadochronów hamujących, uziemienie wyciągarki na stanowisku, nauka łączenia zerwanej liny, kółka na końcu liny.