SONY DSC

Wymagania: Ukończone 18 lat lub ukończone 15 lat i posiada pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego kandydata. Ukończył minimum szkołę podstawową. Dobry stan zdrowia potwierdzony własnoręcznie podpisanym oświadczeniem lub posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii.

Strój: Obuwie powyżej kostki, dobrze chroniące staw skokowy i odzież nie krępująca ruchów

Długi tekst, ale warto przeczytać

Szkolenie teoretyczne: min 5 godzin i zawiera ogólną wiedzę o paralotni oraz zasady lotu i zasady bezpieczeństwa, a ponadto osiągi i planowanie lotu, procedury operacyjne.
Prawo lotnicze: Podstawowe wiadomości o regulacjach prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego. Konwencjach międzynarodowych. Ustawa prawo lotnicze. Rozporządzenia i załączniki regulujące działalność paralotniową. Przepisy o ruchu lotniczym i służbach ruchu.
Ogólna wiedza o paralotni: Budowa paralotni – skrzydło, uprząż, osprzęt, wyposażenie. Instrukcja użytkowania w locie i jej załączniki, bieżąca obsługa paralotni. Przeglądy paralotni – przedlotowy, przedstartowy, polotowy, okresowe, zakresy przeglądów. Zdatność do lotu.
Osiągi i planowanie lotu: Osiągi paralotni – zawarte w instrukcji użytkowania w locie, ograniczenia eksploatacyjne. Ocena pogody. Planowanie lotów nadlotniskowych, zbieranie informacji operacyjnych. Składanie planów lotów.
Człowiek – możliwości i ograniczenia: Wpływ obniżonego ciśnienia, choroba lokomocyjna. Wzrok, słuch dezorientacja zmysłów, możliwość zatrucia, latanie i zdrowie,
Meteorologia: Budowa atmosfery. Chmury rodzaje, chmury a towarzysząca im pogoda. Mgły powstawanie, niebezpieczeństwa. Wiatr – opis powstawania, rodzaje, niebezpieczeństwa. Pogoda – cyrkulacje, układy baryczne. Pomiar wysokości – rodzaje wysokości. Fronty – rodzaje i ich budowa, oznaki, niebezpieczeństwa. Termika – opis powstawania (równowaga stała, chwiejna, termika wypracowana, naniesiona, wymuszona),burze, niebezpieczeństwa. Komunikaty meteorologiczne. Lokalne oznaki przewidywanej pogody – na ziemi, w powietrzu, pomiary wiatru i ciśnienia. Loty w rejonach górskich.
Nawigacja: Mapy lotnicze ( skale map, oznaczenia i ich odczyt, informacje). Wysokości lotu – rodzaje. Magnetyzm ziemski (deklinacja, inklinacja, opis i definicja). Prędkość powietrzna i podróżna (definicja, rodzaje prędkości powietrznej: max / min, ekonomicznej, przelotowej). GPSy -zasada działania i ich wykorzystanie.
Procedury operacyjne: IWL szkoły paralotniowej wraz z załącznikami
Zasady lotu: Prawo Bernoulliego. Mechanizm powstawania siły nośnej. Czynniki wpływające na siłę nośną (profile lotnicze). Powierzchnia, wydłużenie, gęstość powietrza, kąt natarcia. Opór aerodynamiczny, profilu, opór indukowany. Biegunowa prędkości i doskonałości, ocena kąta szybowania. Opadanie min/max, zasięg, biegunowa a wiatr tylny, boczny lub czołowy. Prędkość powietrzna a prędkość względem ziemi. Wpływ wiatru na fazy startu, lądowania, i lot w zakręcie. Przeciągnięcie, opis zjawiska, niebezpieczeństwa i przeciwdziałanie. Ścieżki wirowe – niebezpieczeństwa. Zasady sterowania, sterowanie a prędkość, zasady wykonywania zakrętów. Siły działające na paralotnię w różnych stanach lotu.
Ogólne bezpieczeństwo lotów: Sytuacje niebezpieczne, sposoby zapobiegania i wychodzenia z nich. Zasady posługiwania się systemami ratowniczymi.

Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym. Zakres egzaminu teoretycznego obejmuje wszystkie przedmioty z których przeprowadzone zostały zajęcia w czasie szkolenia teoretycznego

Szkolenie praktyczne : Szkolenie w locie obejmuje minimum 20 lotów

Loty wstępne zapoznawcze

Cel szkolenia: Celem szkolenia w tym Etapie jest przede wszystkim nauka startów i lądowania oraz umiejętności samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem. Pilot –uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem klasycznym, lądowaniem oraz obsługą skrzydła na ziemi w tym kontrolą przedlotową i przedstartową. Pilot-uczeń uczy się i doskonali podstawowe manewry jak: start, zmiana prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejście do lądowania. Ostatnie z powyższych wskazuje, że kandydat opanował również pozostałe manewry z wystarczającym planowaniem i dokładnością.

Wymagane umiejętności praktyczne: Transport, konserwacja i obsługa paralotni i wyposażenia.
Czynności przed lotem: rozłożenie skrzydła, kontrola skrzydła linek i taśm nośnych, kontrola uprzęży i karabinków, systemu ratowniczego, dopasowanie uprzęży, przypięcie się do skrzydła i demontaż. Zajęcie pozycji do startu i pięciopunktowa kontrola przed startem:1) pilot – w tym: taśmy udowe, piersiowa, krzyżaki, karabinki, kask. 2) taśmy nośne i linki – w tym: ułożenie taśm i uchwytów sterowniczych oraz przebieg linek nośnych, podpięcie linki przyspieszacza 3) skrzydło – w tym: symetria i właściwe jego ułożenie względem wiatru, i pozycja pilota względem skrzydła 4) kontrola wolnej przestrzeni.
Ćwiczenia startu: Paralotnia w pozycji do startu, prawidłowe wyniesienie skrzydła, kontrola skrzydła, puszczenie taśm przednich, ewentualne korekty. Zdecydowany prawidłowy rozbieg, aż do oderwania. Start z wykorzystaniem urządzenia holującego: czynności jak poprzednio, oraz przed startem kontrola sposobu podpięcia do liny holowniczej, kontrola łączności i podanie właściwych komend. W locie – kontrola skrzydła, kierunku, prędkości, wyczepienie we właściwym momencie, reagowanie na polecenia.
ieg z paralotnią: kontrolowanie pozycji skrzydła i kierunku biegu, w terenie płaskim i /lub/ na zboczu.
Start: pozycja do startu, łagodne przyspieszenie i oderwanie z zachowaniem właściwej prędkości i kierunku lotu.
Sterowanie prędkością: prędkość największego zasięgu, bez tendencji do lotu z małą prędkością i przeciągnięcia.
Sterowanie kierunkowe: utrzymywanie kierunku, łagodne poprawki kursu.
Zakręty: skoordynowane wprowadzenie i wyprowadzenie.
Lądowanie: w kierunku pod wiatr.

Warunki wykonywania lotów: Wiatr do 5 m/s. Teren płaski lub wzgórze o deniwelacji nie większej niż 150 m. Start samodzielny lub – w przypadku szkolenia w terenie płaskim – z wykorzystaniem urządzeń holujących.

Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia