Koordynator: KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Politechniki Poznańskiej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Fundacja Aktywny Uniwersytet
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Wyższej Szkoły Logistyki

[seperator]
[divider]

[seperator]
[divider]

[seperator]
[divider]

[seperator]
[divider]

[seperator]
[divider]

[seperator]
[divider]

[seperator]
[divider]

[seperator]