Egzaminy LKE

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH

NIEZBĘDNE DOKUMENTY, WNIOSKI I OPŁATY

Osoby chętne na egzamin proszę o sprawdzenie terminu egzaminu i zgłoszenie się poprzez formularz

Egzamin praktyczny odbywa się za wyciągarką, można również zdawać na paralotni z napędem PPG, PPGG

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie następujących dokumentów:

1. Wypełnionych wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji PGP – pdf do pobrania lub dostępny na stronie: Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji PGP2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP
3. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa

Opłaty dotyczą osób występujących o świadectwo kwalifikacji PGP z jednym uprawnieniem podstawowym.

UWAGA: Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy:

– Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 63 zł – w tytule wpisujemy:(imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na ŚK PGP/tab.2 część I )

– Opłata za egzamin praktyczny wynosi 51 zł – w tytule wpisujemy:
(imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I )

– Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 51 zł – w tytule wpisujemy: (imię i nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II )

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie
następujących dokumentów :

1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa.
2. Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w
Polsce (karta paralotni). Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu do lotów holowanych.

3.Osoby zdające egzamin za wyciągarką – zaświadczenie o przeszkoleniu: H-loty za wyciągarką.


Uprawnienia dodatkowe:

Wniosek o wpis kolejnych uprawnień:

44/LPL1 – Wniosek o wpis uprawnień do świadectwa kwalifikacji

1. W przypadku gdy kandydat występuje dodatkowo o uprawnienie PPG
lub PPGG wnosi opłatę za egzamin praktyczny na każde kolejne
uprawnienie podstawowe wpisane do świadectwa kwalifikacji w
wysokości 121 zł, oraz opłatę 48 zł za wpis uprawnienia do ŚK.

w tytule wpisujemy: imię i nazwisko/Egz. na upr. dodatkowe PPG do ŚK PGP- tab.2 część I

2. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP i uprawnieniem podstawowym np. PP chcąc mieć wpisane uprawnienie np. PPG wnosi opłatę za egzamin
praktyczny w wysokości 121 zł, zdaje ten egzamin, oraz wnosi opłatę za
wpisanie uprawnienia do ŚK w wysokości 48 zł – tab 1 cześć II

3. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem
podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za
egzamin w kwocie;

a. 181 zł  w tytule wpisujemy: imię i nazwisko/egzamin teoretyczny – tab.2 część I

b. 121 zł w tytule wpisujemy: imię i nazwisko/za egzamin praktyczny – tab.2 część I

c. 48 zł w tytule wpisujemy: imię i nazwisko/za wpisanie uprawnienia do ŚK tab.1 część II

4. Pilot z ŚK, któremu skończyła się ważność świadectwa wnosi opłatę za
egzamin na wznowienie świadectwa w kwocie 63 zł

w tytule wpisujemy:
(imię i nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II )

Wniosek o wymianę świadectwa kwalifikacji:

47lpl1-wniosek-o-wymian-wiadectwa-kwalifikacji

Z wymienionymi wyżej dokumentami można przystąpić do egzaminów.

Wszystkie informacje dotyczące dokumentów znajdują się również na stronie:
http://www.silp.paralotnie.pl/ w zakładce Egzaminowanie.

Aktualne opłaty lotnicze i skarbowe znajdują sie także na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

http://www.ulc.gov.pl/pl/oplaty-lotnicze-i-skarbowe