SONY DSC

Wymagania: Ukończony I Etap i posiadanie zaświadczenie o ukończeniu I etapu nie później niż 12m-cy wstecz, 18 lat lub ukończone 15 lat i posiada pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego kandydata. Ukończył minimum szkołę podstawową. Dobry stan zdrowia potwierdzony własnoręcznie podpisanym oświadczeniem lub posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii.
Strój: Obuwie powyżej kostki, dobrze chroniące staw skokowy i odzież nie krępująca ruchów

Szkolenie teoretyczne: ETAP II – min 5 godzin i zawiera rozszerzenie wiadomości nabytych w pierwszym etapie, prawo lotnicze, człowiek możliwości ograniczenia. elementy meteorologii oraz ogólne bezpieczeństwo lotów.

Szkolenie zakończone jest egzaminem, Zakres przeprowadzanych egzaminów teoretycznych obejmuje wszystkie przedmioty z których przeprowadzone zostały zajęcia w czasie szkolenia teoretycznego

Szkolenie praktyczne:  Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów z wysokości nie mniejszej niż 200 metrów.

Trening umiejętności pilotażowych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Pilot uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem, oraz posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie. Pilot –uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć wylądować w obszarze ograniczonym 60 na 60 metrów.

Szkolenie praktyczne naziemne: W ramach Etapu II należy doskonalić start klasyczny oraz uczyć startu odwróconego. Nauka startu odwróconego winna obejmować minimum 3 godziny łącznie i odbywać się, co najmniej podczas trzech spotkań. W efekcie szkolenia startu odwróconego na ziemi, pilot- uczeń powinien opanować umiejętność stawiania i kontroli skrzydła, wykonania prawidłowego obrotu bez puszczania linek sterowniczych i stabilizacji skrzydła nad głową, a także kontroli wolnej przestrzeni, warunków meteo, oraz przerwania startu w sytuacji koniecznej lub na komendę.

Szkolenie praktyczne w locie: Wykonując loty na większej wysokości będziemy mogli doskonalić techniki pilotarzu. Jak używać balansu ciała i sterówek w celu efektywnego sterowania paralotnią, krążenie płaskie, krążenie ciasne. Będziemy ćwiczyć metody wytracania wysokości, ciasne krążenie, “uszy”, B-stall, “duże uszy”. Nauczymy sę planować podchodzenie do lądowania na celność z wykorzystaniem metod wytracania wysokości jak i bez nich. Nauczymy się rozumieć zachowania skrzydła w powietrzu, wykorzystanie ciała i sterówek do jak najlepszego porozumienia się ze skrzydłem.

Warunki wykonywania lotów: Szkolenie w locie może odbywać się przy wietrze do 5 m/s. Szkolenie naziemne może odbywać się przy wietrze do 8 m/s.

Szkolenie zakończone jest egzaminem, który obejmuje lądowanie na ograniczonym obszarze 60 na 60 m., zastosowaniem metody przyspieszonego schodzenia /„duże uszy”, B-stall / i wystawieniem zaświadczenia. Stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu na świadectwo kwalifikacji pilota paralotni /ŚKPP/