3 Etap – loty termiczne i żaglowe

3 Etap – loty termiczne i żaglowe

By: andrzej | No Comment | AKTUALNOŚCI, Etap 3, SZKOLENIA

To jest to, co tygryski lubią najbardziej – bramy do raju. Latanie termiczne to jest nasz żywioł i w nim czujemy się najlepiej. Nauczymy Cię wykorzystywać niewidoczną siłę natury w przepięknych okolicznościach przyrody.

Celem szkolenia jest nauczenie wykonywania lotów z wykorzystaniem prądów dynamicznych i termicznych, oraz nauczenie się “aktywnego pilotarzu” i doskonalenie umiejętności stabilizacji skrzydła w locie.

Posiadanie Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni (ŚK PP). Aby przystąpić do szkolenia Etap III uczeń musi mieć zaliczone ćwiczenie “start odwrócony”. W przypadku pilotów – uczniów którzy podczas szkolenia Etap I i II nie wykonywali lotów ze wzniesienia istnieje potrzeba zaliczenia również ćwiczenia “start klasyczny” ze wzniesienia. Warunkiem zaliczenia w/w ćwiczenia jest wykonanie 10 startów.

Szkolenie do Etap III składa się z trzech części:

Szkolenie teoretyczne: obejmuje 15 godzin.

Zawiera wiadomości w zakresie i na poziomie odpowiednim do uzyskania świadectwa kwalifikacji. Obejmuje następujące przedmioty: prawo lotnicze, wiedza ogólna o paralotni, osiągi i planowanie lotu, człowiek możliwości i ograniczenia, meteorologia, nawigacja, procedury operacyjne, zasady lotu, ogólne bezpieczeństwo.

Zakres wiedzy który obejmują wykłady Etap 3 powinien być uzupełnieniem i rozwinięciem tematów wykładów z Etapów 1 i 2.

Szkolenie praktyczne naziemne: Szkolenie obejmuje doskonalenie techniki startu klasycznego i odwróconego.

Szkolenie w locie: obejmuje minimum 10 lotów, nalot min. 6 godzin, 3 loty żaglowe w czasie nie krótszym niż 30 min. każdy, loty termiczne w czasie nie krótszym niż 40 min. Każdy pilot musi umieć wylądować w celu o wymiarach 30 na 30 metrów, przygotować i skontrolować sprzęt przed startem, umieć ocenić warunki meteorologiczne i terenowe, przygotować lot pod względem meteorologicznym, nawigacyjnym, operacyjnym,

Ograniczenia: (nie określa się wysokości wykonywania lotów). Szkolenie w locie może odbywać się przy wietrze do 8 m/s. Szkolenie naziemne może odbywać się przy wietrze do 8 m/s

Szkolenie zakończone jest egzaminem wewntrznym

Kurs to nie koniec, to dopiero początek przygody.

Zaprosimy Cię do Wielkopolskiego Klubu Paralotniowego „Fly2Live – Live2Fly” gdzie doświadczeni koledzy piloci zarażą Cię pasją przestworzy i będziecie razem dzielić się powietrznymi przygodami i nie tylko. Jeśli masz ambicje sportowe będziesz mógł dołączyć do Teamu Sportowego i brać udział w zawodach paralotniowych.
Chcemy dać Ci możliwość szybkiego i bezpiecznego rozwinięcia Twojego skrzydła.