UBEZPIECZENIA OC i SKŁADKA WKP za 2013

UBEZPIECZENIA OC i SKŁADKA WKP za 2013

By: andrzej | No Comment | AKTUALNOŚCI

Zbliża się nieubłaganie koniec naszych ubezpieczeń OC klubowych oraz czas płatności składki za 2013rok.
[divider]
Składka roczna wynosi niezmiennie 60zł.
Ubezpieczenie OC pilota paralotni suma gwarancyjna 1 000 000 zł dla członków klubu 90 zł za rok.
[divider]
Proszę o wpłatę składki 60zł

lub składki i OC 150zł na poniższe konto do piątku 12 kwietnia 2013roku.
[divider]
nr konta 50 1020 5558 1111 1334 8750 0369
tytuł wpłaty podać imię i nazwisko.
[seperator]
[divider]
Ogólne założenia Polisy OC klubowej:
[divider]
Warunki: Grupowe ubezpieczenie OC osób eksploatujących lotnie, paralotnie przeznaczone do startu pieszego oraz spadochrony (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 5 października 2007 roku w ust 4 pkt. 4a).
[divider]
Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym z dnia 10.08.2007 r., wykreślenie par.3 pkt 1.4 OWU.
[divider]
Ponadto ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o:
– zakres terytorialny − cały świat,
– ryzyko uprawiania sportu − paralotniarstwa i lotniarstwa, również w ramach zorganizowanych sekcji, klubów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach w kraju i za granicą z wykreśleniem w par. 3 OWU OC w życiu prywatnym ust 1 pkt. 4)
– pilotów paralotni, którzy posiadają uprawnienia do przewozu pasażera, a odpowiedzialność wynikająca z umowy ubezpieczenia pilota paralotni dwuosobowej odnosi się również do szkód wyrządzonych pasażerowi
– czynności wykonywane przez kierownika startu i wyciągarkowego − warunek; osoba musi posiadać stosowne uprawnienia w tym zakresie,
[divider]
Ubezpieczenie obejmuje ryzyko amatorskiego uprawiania sportów: narciarstwa, snowboardu, nurkowania, kitesurfingu i windsurfigu, wspinaczki oraz alpinizmu
[divider]
Suma gwarancyjna: 1.000.000 PLN
[divider]
Składka roczna za osobę 90,-pln.